SOL

Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de levensmiddelenindustrie. Door slimme samenwerking faciliteert en ondersteunt SOL bedrijven op het gebied van Mens, Organisatie, Innovatie en Funding & Finance. Hierbij worden de volgende hoofdcategorieën uitgelicht:

Werken & Leren

De SOL adviseert rondom opleidings- en ontwikkelingsplannen en een strategische visie rondom opleiden. Zij stimuleert het leren op de werkplek en in de directe werkomgeving door middel van o.a. blended learning. Dat is een mix van leren via e-learning, reguliere lessen, coachen en praktijkonderwijs. Ontwikkelde e-learning omgevingen zijn bijvoorbeeld www.zoetwaren-online.nl, www.zuivelacademie.nl en www.kam-online.nl.

Sociale innovatie

Hoe halen we het beste uit onze mensen om als organisatie gezond en succesvol te groeien? Dat is in een notendop sociale innovatie. De SOL adviseert ondernemers op het gebied van organisatie en cultuurveranderingen door praktische op maat gemaakte oplossingen. Dit kan gaan over het verhogen van de intrinsieke motivatie van het personeel, het vertalen van strategische doelen naar gedrag op de werkvloer, het begeleiden van teamleiders om een andere leiderschapsstijl te hanteren tot advisering rondom vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Subsidies

Subsidies ziet de SOL als een middel om investeringen op de hiervoor beschreven terreinen mogelijk te maken. Dit kunnen Europese, nationale en regionale subsidies zijn. De SOL regisseert en coördineert de uitvoering en administratie zowel voor werkgevers afzonderlijk als voor branches als geheel. Voorbeelden van subsidies zijn: Sectorplan, ESF Duurzame inzetbaarheid, MKB Duurzame inzetbaarheid en Praktijkleren