Subsidie Praktijkleren

Subsidieregeling praktijkleren

Stichting Opleidings- & Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) faciliteert u bij het aanvragen van de subsidie, beheren en administreren van uw BBL trajecten. Dit op basis van no cure no pay.

Wat houdt de subsidie in?

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die werkgever maakt voor de begeleiding van een BBL-medewerker.

Met behulp van de subsidie Praktijkleren worden werkgevers gestimuleerd om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Hoeveel subsidie krijg ik?

De subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per schooljaar per BBL-medewerker, afhankelijk van het aantal weken praktijkbegeleiding (maximaal 40 weken). De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de deelnemer begeleiding kreeg in het studiejaar.

Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per categorie wordt het budget evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen in die categorie.

Wat zijn de kosten?

U betaalt op basis van “no cure no pay” een vergoeding van € 180,- per goedgekeurde aanvraag.

U betaalt deze fee dus alleen als u daadwerkelijk subsidie ontvangt.

Wanneer kan ik de subsidie aanvragen?

Subsidie voor het studiejaar 2021-2022 kan worden aangevraagd van begin juni tot en met 16 september 2022 tot uiterlijk 17.00 uur. Voor elke BBL-medewerker dient per schooljaar, voor 16 september, een subsidieaanvraag te worden ingediend.

In het portal van SOL kunt u nu al beginnen met het uploaden van de juiste documenten, zodat u de juiste gegevens en documenten heeft als de subsidie aangevraagd kan worden. Wij controleren de documenten die u upload.

Wat zijn de voordelen van het SOL Praktijkleren?

Ontvang reminders

Als aanvragen nog niet compleet zijn en informatie mist, ontvangt u per e-mail en/of sms reminders. Zo mist u geen subsidie!

eHerkenning niet nodig

U hoeft geen eHerkenning aan te vragen en dus geen extra kosten te maken.

No cure no pay en ledenvoordeel

U betaalt alleen op basis van ´no cure no pay.

Alle aanvragen altijd en overal bereikbaar

Het SOL Praktijkleren portal is altijd beschikbaar. U kunt het hele jaar door documentatie toevoegen en bewaren.

Voorkom fouten

Uw administratie, gegevens, CREBO-nummers, etc. worden voor u gecontroleerd en opgeslagen voor de verplichte periode van 5 jaar.

Wat zijn de voorwaarden van de subsidie Praktijkleren?

– U biedt praktijkbegeleiding aan een deelnemer van een mbo opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (mbo-BBL).
– U dient een erkend leerbedrijf te zijn en de praktijkbegeleiding van uw BBL-medewerker te verzorgen.
– De BBL-opleiding voldoet aan de volgende eisen:
– Ingeschreven in crebo-register en is gericht op een volledig diploma;
– Voldoet aan de norm voor onderwijsuren (220 per schooljaar) en beroepspraktijkvorming (min. 610 klokuren);
– Praktijkleerovereenkomst

U heeft de praktijkbegeleiding van de deelnemer aangeboden op basis van een geldige en ondertekende praktijkleerovereenkomst, getekend door de BBL-medewerker, de werkgever, het kenniscentrum en de onderwijsinstelling;

– Duur van de praktijkleerovereenkomst is maximaal:

Entree opleiding of assistent Niveau     1 jaar
Basisberoepsopleiding Niveau 2           2 jaar
Vakopleiding Niveau 3                           3 jaar
Middenkader opleiding Niveau 4           3 jaar
Specialisten opleiding Niveau 4            1 jaar

– U kunt alleen subsidie aanvragen voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden. Voor het maximale subsidiebedrag dient er minimaal 40 praktijkleerweken te zijn geweest;
– U dient de voortgang van uw BBL-medewerker te administreren;
– Bijhouden aanwezigheid;
– U dient inzicht te kunnen geven in de aanwezigheid van uw BBL-medewerker en zijn praktijkbegeleider;
– 5 jaar bewaarplicht van administratie.

Na het verstrekken van de subsidie blijven controles plaatsvinden. De werkgever heeft daarom een bewaarplicht van de relevante documenten tot 5 jaar na afloop van het school- of studiejaar waarvoor subsidie is verstrekt.